Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας & Προληπτικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2009

ο παρόν ιστοχώρος δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από τον Dr Ευάγγελο Κατσιούλη